ePayments

Available products

Title Description
Distansmottagning: Första besöket Första besöket med en specialist av cancersjukdomar. Telefon- eller videomottagning på tidbeställning enligt överenskommelse. Det här priset är för patienter utanför Finland (d.v.s. till dess som inte är berättigade till finska FPA-ersättning). 501,00 €
Distansmottagning: uppföljningsbesök Uppföljningsbesök till en specialist av cancersjukdomar, max 45min. Till de patienter som redan varit hos Docrates på första besöket. Telefon- eller videomottagning på tidbeställning enligt överenskommelse. 334,00 €
Onkologmottagning på distans Telefonsamtal med specialist i cancersjukdomar, max. 20 min. 189,00 €
Förbetalning

Mata in beskrivning och priset ni har kommit överens med kontaktpersonen på Docrates.

0,00 €
EUR
Skriftlig konsultation Skriftlig konsultation baserad på patientjournaler av multidisciplinär konferens. Mata in beskrivning och priset ni har kommit överens med kontaktpersonen på Docrates. 0,00 €
EUR
Läkarmottagning, första besöket Läkarmottagning, första besöket i sjukhuset. Det här priset är för patienter utanför Finland (d.v.s. till dess som inte är berättigade till finska FPA-ersättning). 501,00 €