ePayments

Tillgängliga produkter

Tittel Beskrivning
Telefonmottagning (patienter bosatta i Finland)

Telefonsamtal med specialist i cancersjukdomar, max 20 min. Priset 189 € är för patienter bosatta i Finland och berättigade till FPA-ersättning. Priset inkluderar expeditionsavgift 29 €. (Priset utan FPA-ersättning 201 €).

189,00 € Lägg i shoppingbagen
Distansmottagning: Uppföljningsbesök (patienter bosatta i Finland)

Uppföljningsbesök till en specialist i cancersjukdomar, 25-45 min. Uppföljningsbesöket sker på distans som telefon- eller videomottagning enligt överenskommelse. Det här priset är för patienter som bor i Finland och är berättigade FPA-ersättning. Priset inkluderar expeditionsavgift 29 €. (Priset utan FPA-ersättning 354 €).

342,00 € Lägg i shoppingbagen
Distansmottagning: Första besöket (patienter bosatta i Finland)

Första besöket med en specialist i cancersjukdomar på distans. Distansmottagningen sker antingen som telefon- eller videomottagning enligt överenskommelse. Priset 519 € är för patienter som är bosatta i Finland och berättigade till FPA-ersättning. Priset inkluderar expeditionsavgift och materialbeställning 29 €. (Priset utan FPA-ersättning 531 €).

519,00 € Lägg i shoppingbagen
Telefonmottagning (patienter som INTE är bosatta i Finland)

Telefonsamtal med specialist i cancersjukdomar, max 20 min. Priset är för patienter som inte bor i Finland och inkluderar expeditionsavgift 29 €.

201,00 € Lägg i shoppingbagen
Distansmottagning: uppföljningsbesök (patienter som INTE är bosatta i Finland)

Uppföljningsbesök till en specialist i cancersjukdomar, 25–45 min. Uppföljningsbesöket sker på distans som telefon- eller videomottagning enligt överenskommelse. Priset är för patienter som inte är bosatta i Finland och inkluderar expeditionsavgift 29 €.

354,00 € Lägg i shoppingbagen
Första besöket (patienter som INTE är bosatta i Finland)

Första besöket med en specialist i cancersjukdomar antingen på sjukhuset eller på distans. Distansmottagningen sker som telefon- eller videomottagning enligt överenskommelse. Priset är för patienter som inte är bosatta i Finland och inkluderar en handläggningsavgift på 147 € samt expeditionsavgift 29 €.

678,00 € Lägg i shoppingbagen
Förbetalning
Mata in beskrivning och priset ni har kommit överens med kontaktpersonen på Docrates.
0,00 €

 €
Distansmottagning: Rådgivningsbesök (patienter bosatta i Finland)

Rådgivningsbesöket (högst 30 min) är menad för kunder som har en cancermisstanke eller en ny cancerdiagnos, vilkas sjukdomsbild eller planering av behandlingen ännu är oklar. På rådgivningsbesöket diskuteras undersöknings- och behandlingsalternativ. På basen av samtalet skriver läkaren en kort sammanfattning på besöket. Rådgivningsbesöket sker på distans, antingen som telefon- eller videomottagning enligt överenskommelse. Priset 270 € är för patienter bosatta i Finland och berättigade till FPA-ersättning. Priset inkluderar expeditionsavgift 29 €. (Priset utan FPA-ersättning är 282 €).

270,00 € Lägg i shoppingbagen